17 mln euro na dotacje na mikroinstalacje OZE na wsi

17 mln euro na dotacje na mikroinstalacje OZE na wsi

Minister rolnictwa Marek Sawicki zapowiedział uruchomienie wartego 17 mln euro programu wsparcia inwestycji w mikroinstalacje OZE na terenach wiejskich. PROGRAM ma być realizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Rzeczpospolita” informuje dzisiaj, powołując się na szefa resortu rolnictwa, że budżet programu realizowanego przez ARMiR i mającego na celu finansowanie inwestycji w mikroinstalacje OZE na wsi wyniesie 17 mln euro. Te środki będą pochodzić m.in. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którego budżet nie został jeszcze w pełni wykorzystany.

Projekt programu zakłada, że dofinansowaniem będzie można objąć inwestycje w mikroinstalacje prosumenckie o mocy do 40 kW, a unijne dofinansowanie będzie mogło sięgnąć maksymalnie 90% kosztów kwalifikowanych.

Informacje o planach wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii na wsi potwierdził podczas wczorajszej debaty w ministerstwie rolnictwa wiceprezes ARMiR Jarosław Wojtowicz, który poinformował, że Agencja pracuje nad pilotażowym programem energetyki rozproszonej dla kilkunastu gmin, obejmującym np. zakładanie spółdzielni prosumenckich.

Jarosław Wojtowicz dodał, że w budżecie UE na lata 2014-2020 urządzenia do produkcji energii będą kosztami kwalifikowanymi w programach zakładających modernizację gospodarstw.

“RZ” zwraca uwagę, że w nowym budżecie UE na lata 2014-2020, obok środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich inwestycje w odnawialne źródła energii będzie można finansować również z Regionalnych Programów Operacyjnych.

Podczas wczorajszej debaty w ministerstwie rolnictwa Marek Sawicki wskazał na problemy z przerwami w dostawach energii na terenach wiejskich oraz niską jakość oferowanej energii. Minister rolnictwa dodał, że do inwestycji w OZE konieczna jest samoorganizacja rolników i realizacja zbiorowych inwestycji, co będzie bardziej opłacalne niż w przypadku pojedynczych projektów.

gramwzielone.pl

Share this post