Dla firmy

System upustów także dla przedsiębiorców!

Przedsiębiorcy mogą produkować energię na własne potrzeby, a nadwyżki – rozliczać w korzystnym systemie opustów – jest to efekt tzw. pakietu prosumenckiego, zawartego w noweli ustawy o OZE. . Do tej pory przedsiębiorcy nie mogli być prosumentami i tym samym korzystać z rozwiązań, które coraz chętniej i śmielej stosują gospodarstwa domowe.

Korzyści, zielone certyfikaty.

Istnieją dwie podstawowe kategorie, w których przedsiębiorcy decydują się na inwestowanie w fotowoltaikę. Jedna to budowanie elektrowni, w której energia będzie wykorzystana tylko na użytek przedsiębiorcy a nadwyżki nie będą odprzedawane zakładowi energetycznemu. Druga to budowa elektrowni fotowoltaicznych o dużych mocach, gdzie cała wytworzona energia jest przekazywana lokalnemu dostawcy prądu. Ceną odkupu tej energii jest wartość tzw „czarnej energii” oraz „zielonych certyfikatów”.

„Zielonymi certyfikatami” nazywamy świadectwa pochodzenia energii z odnawialnych źródeł energii. Dokumenty te potwierdzają, że przedsiębiorca uzyskał daną ilość energii z OZE. Zielony certyfikat przyznawany jest za każdą wytworzoną 1 MWh. Świadectwo to możemy spieniężyć po ustalonej rynkowo stawce.

Oferujemy Państwu wykonanie instalacji fotowoltaicznej, która da pewną i bezpieczną lokatę, dzięki 15-letnim umowom z operatorami energetycznymi, oraz stałe i systematyczne zyski.

Wykonamy dla Państwa firmy:

– kalkulację potrzebnej mocy instalacji fotowoltaicznej,
– projekt,
– montaż.

dla-firm