System upustów

Zastanawiasz się jak to jest z zakładem energetycznym, nic prostszego na dzień dzisiejszy ustawa tzw. “system opustów” umożliwia podłączanie instalacji do sieci energetycznej, polega to na tym że elektrownia przechowuje nasze kWh które “uciekły” nam do sieci podczas słonecznych dni i możemy je odebrać w ciągu 365 dni pomniejszone o 20%, jest to bardzo korzystny system ponieważ nawet przy zastosowaniu akumulatorów mielibyśmy podobne jak nie większe straty. Nowa ustawa gwarantuje nam również bilansowanie międzyfazowe co jest bardzo korzystne bo najpierw zawsze w pierwszej kolejności energia produkowana i zużywana na wszystkich fazach jest minusowana a tylko ewentualna nadwyżka “ucieka” do sieci energetycznej. Cały ten system gwarantuje nam darmowy prąd przy odpowiednim zbilansowaniu systemu.

 

Z dniem 1 Lipca 2016 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy OZE wprowadzająca system opustów dla instalacji prosumenckich.

System opustów polega na bezgotówkowym rozliczeniu z zakładem energetycznym energii zużytej w gospodarstwie domowym i wyprodukowanej w mikroinstalacji. Po montażu przydomowej elektrowni przez pierwszy rok produkuje ona energię elektryczną która w części od 10-30% jest zużywana na bieżąco przez urządzenia w budynku. Pojawiające się nadwyżki są oddawane do sieci i zliczane przez licznik energii. Po roku właściciel nabywa prawo do obioru 80% wprowadzonej do sieci energii i nie musi kupić jej od zakładu energetycznego. Ten system rozliczenia nazywa się opustem. Odbierając energię w kolejnym roku pracująca instalacja produkuje energię na rok kolejny. Ustawa gwarantuje 15 lat funkcjonowania tego systemu rozliczenia.

Bilansowanie energii dotyczy 2 zmiennych na rachunku (energii elektrycznej + dystrybucji), suma wynosi ok. 0,6 zł/kWh :

W wypadku energii elektrycznej, którą wyprodukujemy i zużyjemy na miejscu oszczędzamy pełen koszt energii, czyli ok 0,6 zł/kWh przy wprowadzeniu i przechowaniu tej energii w sieci otrzymujemy tzw. opust wynoszący:

1 kWh : 0,8 kWh dla instalacji fotowoltaicznych do 10 kW

1 kWh: 0,7 kWh dla instalacji fotowoltaicznych od 10 do 40 kW.

Korzystniejsze jest rozliczenie w formie opustów od 1 lipca 2016 r. niż net-metering, który obowiązywał od 1 stycznia 2016 r.

Przykład rozliczenia do 1 lipca 2016 r.: Net-metering przed 1 lipca 2016 r. nie bilansował opłat dystrybucyjnych, czyli w praktyce z 1 MWh energii oddanej do sieci po zbilansowaniu mogliśmy odzyskać około 300 zł.

W nowym systemie, działającym od 1 lipca br., wskaźnik opustów to 1:08 dla instalacji o mocy do 10 kWp i 1:07 dla instalacji w przedziale mocy 10 kWp – 40 kWp. Oznacza to w praktyce, że nadwyżka energii produkowana w lecie lub w ciągu dnia i nieskonsumowana od razu może zostać przez prosumenta, posiadającego mikroinstalację o mocy do 10 kWp odebrana w nocy lub w zimie z rabatem 80 proc., czyli ok. 500 zł/MWh.

Dla uproszczenia: w tym przypadku sieć publiczna stanowi dla prosumenta magazyn energii o sprawności 80 proc., w którym chwilowa nadwyżka energii z instalacji fotowoltaicznej jest magazynowana do wykorzystania na później.